ΕΡΜΗΣ.
τα φιλοτέχνησα το 2010-2011 για τα 150 χρόνια ΕΛΤΑ. Χάραξη σε χάλυβα. ΓΓ