φάκελοι 1η ημέρα κυκλοφορίας, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ