Ξυλογραφία (Υψυτυπία)

Στην επιφάνεια επίπεδης λειασμένης κυρίως ξύλινης πλάκας, ο χαράκτης - ζωγράφος σχεδιάζει με μελάνι ή κάρβουνο τη σύνθεση του. Με τα εργαλεία του (μαχαίρια, κοπίδια, καλέμια κ.α.) αφαιρεί τα λευκά (άγραφα) μέρη  της ξύλινης πλάκας η οποία είναι πλέον η μήτρα που θα τυπώσει τα χαρακτικά. 

Το σχεδίασμα του μετά τη χάραξη είναι εξώγλυφο, έτσι ώστε όταν θα μελανωθεί  με ένα κύλινδρο (από καουτσούκ) το μελάνι θα μείνει μόνο στις μη χαραγμένες επιφάνειες.  Τοποθετεί κατόπιν πάνω στη μελανωμένη μήτρα ειδικό χαρτί το οποίο πιέζει με το χέρι ή μέσω πιεστηρίου.

Το τυπωμένο πλέον χαρτί είναι το πρώτο χαρακτικό η πρώτη ξυλογραφία.

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία (μελάνωμα - τύπωμα) για να τυπωθούν όσα χαρακτικά χρειάζεται.

ξυλογραφία-woodcut

όρθιο ξύλο-ξυλογραφία-woodengraving