Χαλκογραφία (Βαθυτυπία)

Σε πλάκα κυρίως  μεταλλική, τελείως λεία και καθαρή, ο χαράκτης - ζωγράφος, με διάφορες μεθόδους (π.χ. με βελόνα ατσάλινη) σχεδιάζει τη σύνθεση του. Λόγω της πίεσης το σχέδιο χαράζεται σε βάθος. Η μήτρα λοιπόν της χαλκογραφίας είναι εσώγλυφη. Μελανώνεται όλη η πλάκα με το πηχτό χαλκογραφικό μελάνι και κατόπιν καθαρίζεται με προσοχή έτσι ώστε να παραμείνει μελάνι μόνο εντός των χαράξεων. Τοποθετείται βαμβακερό χαρτί πάνω στην πλάκα και κατόπιν πλάκα και χαρτί περνούν με πίεση από το χαλκογραφικό πιεστήριο. Το χαρτί παίρνει το μελάνι μέσα από τις χαράξεις και έτσι έχουμε το χαλκογραφικό αντίτυπο.

(Η διαδικασία μελάνωμα - τύπωμα επαναλαμβάνεται ανάλογα με τα αντίτυπα που θέλουμε)


Etching (Intaglio)

On a mainly metal plate, completely smooth and clean, the engraver-painter draws his composition using various methods (e.g. with a steel needle). Due to the pressure, the design is etched in depth. So the matrix of copper engraving is intaglio. The entire plate is inked with the thick lithographic ink and then carefully cleaned so that ink remains only within the engravings. Cotton paper is placed on the plate and then plate and paper are pressed through the gravure press. The paper takes the ink through the engravings and thus we have the copperplate copy.

(The ink-printing process is repeated depending on the copies we want).

χαράζοντας γραμματόσημο-engraving poststamp

χαρακτική με καλέμι-engraving with burin

χαράζοντας plexiglass

Κοινοποίηση σελίδας