ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ (Υψυτυπία)  - WOODCUT (RELIEF)

Στην επιφάνεια επίπεδης λειασμένης κυρίως ξύλινης πλάκας, ο χαράκτης - ζωγράφος σχεδιάζει με μελάνι ή κάρβουνο τη σύνθεση του. Με τα εργαλεία του (μαχαίρια, κοπίδια, καλέμια κ.α.) αφαιρεί τα λευκά (άγραφα) μέρη  της ξύλινης πλάκας η οποία είναι πλέον η μήτρα που θα τυπώσει τα χαρακτικά. 

Το σχεδίασμα του μετά τη χάραξη είναι εξώγλυφο, έτσι ώστε όταν θα μελανωθεί  με ένα κύλινδρο (από καουτσούκ) το μελάνι θα μείνει μόνο στις μη χαραγμένες επιφάνειες.  Τοποθετεί κατόπιν πάνω στη μελανωμένη μήτρα ειδικό χαρτί το οποίο πιέζει με το χέρι ή μέσω πιεστηρίου.

Το τυπωμένο πλέον χαρτί είναι το πρώτο χαρακτικό η πρώτη ξυλογραφία.

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία (μελάνωμα - τύπωμα) για να τυπωθούν όσα χαρακτικά χρειάζεται.Woodcut (relief)

On the surface of a flat, mostly wooden plate, the engraver-painter draws his composition with ink or charcoal. With his tools (knives, chisels, chisels, etc.) he removes the white (unwritten) parts of the wooden plate which is now the matrix that will print the engravings.

The design after etching is exoglyph so that when inked with a (rubber) roller the ink will only remain on the unetched surfaces. He then places special paper on the inked matrix which he presses by hand or using a press.

The paper now printed is the first engraving, the first woodcut.

The same process (inking - printing) is followed to print as many engravings as needed

ξυλογραφία-woodcut

όρθιο ξύλο-ξυλογραφία-woodengraving

Κοινοποίηση σελίδας